Krajobraz brokerski

Wstęp

Wchodząc na naszą stronę internetową, czytając ją lub korzystając z niej, zgadzają się Państwo na przestrzeganie naszych Warunków Użytkowania, które przedstawiają warunki prawne dotyczące korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej.

Celem tej strony jest poinformowanie Państwa o zasadach i warunkach, które regulują korzystanie z naszej strony internetowej. Warunki te dotyczą wszystkich gości, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp lub korzystają z naszej strony internetowej. Uzyskując dostęp do naszej strony internetowej lub korzystając z niej, potwierdzają Państwo, że przeczytaliście, zrozumieliście i zgadzacie się na przestrzeganie tych warunków. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na przestrzeganie tych warunków, prosimy nie korzystać z naszej strony internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Obowiązkiem Państwa jest okresowe sprawdzanie tych warunków pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej po wprowadzeniu przez nas zmian do niniejszych warunków oznacza akceptację zmienionych warunków.

Akceptacja warunków

Wchodząc na tę stronę internetową i korzystając z niej, zgadzają się Państwo na przestrzeganie warunków korzystania z niej, opisanych na tej stronie.

Uzyskując dostęp do tej strony i korzystając z niej, zgadzają się Państwo również na naszą politykę prywatności.

Jeżeli nie zgadzają się Państwo z Warunkami użytkowania lub Polityką prywatności, nie powinni Państwo wchodzić na stronę ani z niej korzystać.

Państwa dostęp do strony i korzystanie z niej podlega również wszystkim obowiązującym przepisom prawa i regulacjom. Jeżeli naruszą Państwo którekolwiek z niniejszych Warunków Użytkowania, Państwa upoważnienie do korzystania z tej strony automatycznie wygasa i muszą Państwo natychmiast zaprzestać korzystania ze strony.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszych Warunków Użytkowania w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. Dalsze korzystanie ze strony po wprowadzeniu takich zmian oznacza akceptację nowych Warunków Użytkowania. Dlatego powinni Państwo regularnie przeglądać niniejsze Warunki korzystania, aby upewnić się, że są Państwo świadomi wszelkich zmian.

Postępowanie użytkownika i obowiązki

Obowiązki użytkownika

Poniżej przedstawiono obowiązki użytkowników tej strony internetowej:

 1. Dokładność informacji: Użytkownik musi zadbać o to, aby wszystkie informacje podane na tej stronie były dokładne, kompletne i aktualne.
 2. Zakazane działania: Użytkownikom tej strony internetowej nie wolno angażować się w żadne działania, które są nielegalne, zniesławiające, nękające lub naruszające prawa innych osób.
 3. Bezpieczeństwo: Użytkownicy muszą zadbać o to, aby informacje o ich koncie były bezpieczne i nie były udostępniane nieupoważnionym osobom trzecim.
 4. Treść: Użytkownikom nie wolno zamieszczać żadnych treści naruszających prawo, wulgarnych lub obraźliwych.
 5. Przestrzeganie prawa: Użytkownicy muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących praw i przepisów podczas korzystania z tej strony internetowej.
 6. Informacje zwrotne: Użytkownicy są zachęcani do przekazywania informacji zwrotnych na temat strony internetowej, przy czym informacje te nie mogą naruszać praw osób trzecich ani być niezgodne z prawem.
 7. Odpowiedzialność: Użytkownicy są odpowiedzialni za wszelkie działania na swoim koncie i zobowiązują się do zwolnienia właścicieli strony z odpowiedzialności wynikającej z korzystania przez nich ze strony internetowej.

Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik zgadza się na przestrzeganie powyższych obowiązków. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia konta, które narusza te obowiązki.

Wytyczne dotyczące właściwego zachowania na stronie internetowej

Zachęcamy do otwartej i szczerej dyskusji na naszej stronie internetowej, ale wymagamy również, aby przestrzegali Państwo naszych wytycznych dotyczących odpowiedniego zachowania. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzają się Państwo na następujące warunki:

 1. Szanować innych: Nie należy angażować się w żadne zachowania, które są dyskryminujące, nękające lub zagrażające innym użytkownikom. Dotyczy to również języka lub zachowań rasistowskich, seksistowskich, homofobicznych lub innych obraźliwych.
 2. Nie należy zamieszczać żadnych fałszywych informacji: Wszystkie informacje zamieszczane na naszej stronie powinny być dokładne i zgodne z prawdą. Nie należy zamieszczać żadnych informacji, które są świadomie fałszywe lub wprowadzają w błąd.
 3. Nie umieszczać nieodpowiednich treści: Nie należy zamieszczać żadnych treści o charakterze pornograficznym, agresywnym lub w inny sposób nieodpowiednich dla naszej strony internetowej. Dotyczy to również treści niezgodnych z prawem lub naruszających prawa innych osób.
 4. Nie angażować się w spamowanie lub reklamę: Nie należy zamieszczać żadnych treści, które mają na celu promowanie produktu, usługi lub strony internetowej. Obejmuje to wszelkie treści będące spamem, niezamówioną reklamą lub piramidą finansową.
 5. Nie angażować się w działalność nielegalną: Nie należy wykorzystywać naszej strony internetowej do prowadzenia jakiejkolwiek nielegalnej działalności. Dotyczy to wszelkich działań niezgodnych z prawem, takich jak oszustwa, hakerstwo lub inne nielegalne działania.

Jeżeli naruszą Państwo którąkolwiek z tych wytycznych, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Państwa treści i/lub likwidacji Państwa konta. W razie potrzeby możemy również podjąć działania prawne.

Umieszczanie linków do naszej strony

Zachęcamy do umieszczania linków do naszych stron internetowych, pod warunkiem, że robią to Państwo w sposób odpowiedzialny. Oznacza to, że:

 1. Jeżeli poprosimy Państwa o usunięcie lub zmianę linku do naszych stron, należy to zrobić jak najszybciej.
 2. Nie stwarzają Państwo wrażenia, że istnieje jakiekolwiek powiązanie, zatwierdzenie lub aprobata z nami lub przez nas.
 3. Muszą Państwo zapewnić, że wszelkie linki są wykorzystywane w sposób uczciwy i rozsądny, a ich użycie nie zaszkodzi naszej reputacji ani nie przyniesie nam nieuzasadnionych korzyści (komercyjnych lub innych).
 4. O ile nie uzyskają Państwo naszej wyraźnej zgody, na żadnej ze swoich stron internetowych nie mogą Państwo zamieścić więcej niż 10 linków do naszych stron.
 5. Strona, do której odsyłają Państwo za pomocą linku, nie może zawierać materiałów obraźliwych, obscenicznych lub zniesławiających oraz nie może naruszać niczyich praw autorskich, znaków towarowych lub innych podobnych praw.
 6. Jeżeli ktoś kliknie na podany przez Państwa link do naszych stron, musi on otworzyć naszą stronę na nowej stronie, a nie w ramce lub iframe na Państwa stronie.
 7. Nie należy ładować naszej strony na inne strony internetowe za pomocą ramki lub iframe.

Zakazane działania

Na naszej stronie internetowej surowo zabronione są następujące działania:

 1. Robienie czegokolwiek, co mogłoby uszkodzić lub zakłócić działanie naszych stron lub witryn
 2. Korzystanie z naszej strony internetowej lub stron w sposób, który może być uciążliwy dla innych.
 3. Podszywanie się pod inną osobę lub podmiot
 4. Umieszczania lub udostępniania jakichkolwiek treści, które są nielegalne, szkodliwe, oszczercze lub obraźliwe
 5. Umieszczanie lub przesyłanie wirusów, złośliwego oprogramowania lub innych szkodliwych kodów
 6. Nękanie lub grożenie innym użytkownikom
 7. Wykorzystywanie strony internetowej do jakichkolwiek oszustw lub działań niezgodnych z prawem
 8. Próby dostępu lub korzystania z konta innego użytkownika bez jego zgody
 9. Modyfikowanie, adaptowanie lub hakowanie strony internetowej lub jakiejkolwiek jej części
 10. Naruszanie jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich i znaków towarowych
 11. Zbieranie lub gromadzenie jakichkolwiek danych osobowych od innych użytkowników bez ich zgody
 12. Podejmowanie jakichkolwiek działań, które zakłócają lub przeszkadzają w funkcjonowaniu strony internetowej lub innych użytkowników

Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia dochodzenia i podjęcia odpowiednich działań prawnych wobec użytkowników, którzy naruszą te zakazy. Takie działania mogą obejmować między innymi zawieszenie lub zamknięcie konta użytkownika, usunięcie treści oraz zgłoszenie nielegalnej działalności odpowiednim władzom.

Jeśli nie przestrzegają Państwo warunków korzystania z naszej strony internetowej?

Co się stanie, jeżeli nie będą Państwo przestrzegać warunków korzystania z naszej strony internetowej? Zobowiązują się Państwo do pokrycia wszelkich strat, jakie poniesiemy w wyniku nieprzestrzegania przez Państwa naszych warunków ogólnych lub innych warunków korzystania ze strony internetowej.

Jeżeli ktokolwiek złoży skargę dotyczącą korzystania przez Państwa z naszych stron internetowych lub treści dodawanych przez Państwa do naszych stron, zgadzają się Państwo, że możemy kontrolować postępowanie w przypadku takiego sporu i że będą Państwo w pełni to popierać i współpracować z nami.

Do wszystkich naszych warunków i postanowień ma zastosowanie prawo bułgarskie, a wszelkie spory muszą być rozpatrywane przez bułgarski sąd.

Własność intelektualna

Własność zawartości strony internetowej

Cała zawartość tej strony internetowej, w tym między innymi tekst, obrazy, filmy i logo, jest własnością naszą lub naszych licencjodawców i jest chroniona przez międzynarodowe prawo autorskie. Użytkownikom nie wolno kopiować, powielać, rozpowszechniać ani tworzyć dzieł pochodnych na podstawie jakichkolwiek treści zawartych na stronie internetowej bez uzyskania od nas uprzedniej pisemnej zgody.

Przesyłając nam treści, użytkownicy udzielają niewyłącznego, wolnego od tantiem, wieczystego i nieodwołalnego prawa do używania, reprodukcji, modyfikacji, adaptacji, publikacji, tłumaczenia, dystrybucji i wyświetlania tych treści na całym świecie, w całości lub w części, w jakiejkolwiek formie, medium lub technologii znanej obecnie lub opracowanej później, w jakimkolwiek celu.

Użytkownicy zobowiązują się nie zamieszczać ani nie przekazywać żadnych treści, które naruszają prawa własności intelektualnej innych osób, w tym między innymi prawa autorskie, znaki towarowe i tajemnice handlowe. Użytkownicy zobowiązują się również do niewykorzystywania jakichkolwiek treści zawartych na stronie internetowej w celach komercyjnych bez uzyskania od nas uprzedniej pisemnej zgody.

Korzystanie z treści strony internetowej

Cała zawartość naszej strony internetowej, w tym między innymi tekst, grafika, logo, obrazy, filmy wideo i oprogramowanie, jest własnością naszą lub naszych licencjodawców i jest chroniona przez obowiązujące prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej. Nie mogą Państwo wykorzystywać ani powielać żadnych treści z naszej strony internetowej bez uzyskania od nas uprzedniej pisemnej zgody.

Nie mogą Państwo kopiować, rozprowadzać, przekazywać, wyświetlać, wykonywać, odtwarzać, publikować, udzielać licencji, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, przenosić lub sprzedawać jakichkolwiek treści, oprogramowania, produktów lub usług uzyskanych z naszej strony internetowej bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

Ponadto nie mogą Państwo wykorzystywać naszych stron internetowych do tworzenia, aktualizacji lub zmiany własnych lub cudzych baz danych.

Jakiekolwiek nieuprawnione korzystanie z naszej strony internetowej lub fragmentów jej treści jest surowo zabronione i może skutkować podjęciem działań prawnych.

Automatyczne gromadzenie danych

Nie mogą Państwo używać żadnego automatycznego systemu lub oprogramowania do pobierania danych z naszej strony internetowej.

Nie wolno Państwu używać żadnych zautomatyzowanych środków do monitorowania, przeszukiwania, pobierania lub kopiowania naszych stron, ich zawartości lub fragmentów ich zawartości.

Nie wolno Państwu dokonywać ręcznego lub automatycznego masowego pobierania lub zapisywania danych z naszych stron internetowych.

Zawartość strony internetowej i usługi

Własność treści

Wszystkie treści opublikowane na stronie internetowej, z wyjątkiem treści przesłanych przez użytkowników, są własnością strony internetowej i jej właścicieli.

Użytkownicy zachowują prawo własności do treści, które przesyłają na stronę internetową, ale przesyłając je, udzielają właścicielowi strony internetowej niewyłącznej, wieczystej, nieodwołalnej, nieodpłatnej, ogólnoświatowej licencji na używanie, publikowanie, reprodukcję, modyfikację, adaptację, dystrybucję, wyświetlanie i udzielanie sublicencji na te treści w każdym i wszystkich mediach lub metodach dystrybucji znanych lub opracowanych w przyszłości.

Strona internetowa i jej przedstawiciele nie roszczą sobie prawa własności do jakichkolwiek treści osób trzecich, które zostały przesłane przez użytkowników, a za takie treści odpowiada wyłącznie użytkownik, który je przesłał. Strona internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treści osób trzecich zamieszczone na stronie internetowej.

Użytkownicy zobowiązują się do przesyłania tylko takich treści, które mają prawo wykorzystać i które nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w tym między innymi praw autorskich, znaków towarowych lub praw do prywatności. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń lub licencji na wszelkie treści, które zamieszczają na stronie internetowej.

Strona internetowa zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zmiany treści przesłanych przez użytkowników, które naruszają niniejsze warunki korzystania lub z innych powodów, które strona uzna za konieczne.

Dokładność informacji

Staramy się dostarczać na naszej stronie internetowej dokładne i aktualne informacje, ale nie gwarantujemy dokładności, kompletności, obiektywności ani wiarygodności żadnych informacji zawartych na stronie internetowej. Informacje zawarte na stronie internetowej mają charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny i nie należy się na nich opierać w żadnym konkretnym celu.

Użytkownicy strony internetowej są odpowiedzialni za sprawdzenie dokładności i kompletności wszelkich informacji, zanim się na nich oprą. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w informacjach zawartych na stronie internetowej ani za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z polegania na informacjach zawartych na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji informacji zawartych na stronie internetowej w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność usług

Nie możemy zagwarantować, że strona internetowa będzie zawsze dostępna lub że dostęp do niej będzie nieprzerwany. Możemy zawiesić lub zakończyć dostęp do naszej strony internetowej z jakiegokolwiek powodu, w tym, ale nie tylko, z powodu konserwacji lub aktualizacji, bez uprzedniego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania, aktualizowania lub zaprzestania dowolnego aspektu strony internetowej lub usług na niej świadczonych w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Państwa lub osób trzecich za jakiekolwiek szkody, które mogą wynikać z niedostępności lub przerwania działania strony internetowej lub jakiejkolwiek jej części.

Zrzeczenie się gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności

Objaśnienie ograniczeń odpowiedzialności strony internetowej

Strona internetowa udostępnia dane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie gwarantujemy dokładności ani kompletności informacji zamieszczonych na naszej stronie internetowej. Korzystając z tej strony internetowej, przyjmują Państwo do wiadomości i zgadzają się, że strona internetowa, jej właściciele, podmioty powiązane i pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w treściach udostępnionych na stronie internetowej. Wszelkie poleganie na informacjach zawartych na naszej stronie internetowej odbywa się wyłącznie na Państwa własne ryzyko.

Przyjmują Państwo do wiadomości i zgadzają się, że strona internetowa, jej właściciele, podmioty stowarzyszone i pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne lub wynikowe szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z naszej strony internetowej, w tym między innymi za szkody związane z utratą zysków, wartości firmy, użytkowania, danych lub innych strat niematerialnych.

Ponadto strona nie gwarantuje, że nasze usługi będą nieprzerwane lub wolne od błędów. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub przerwania działalności naszej strony internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Korzystając z naszej strony internetowej, potwierdzają Państwo i zgadzają się zwolnić stronę internetową, jej właścicieli, podmioty stowarzyszone i pracowników z wszelkich roszczeń, szkód lub strat wynikających z korzystania lub niemożności korzystania z naszej strony internetowej lub jakichkolwiek informacji zawartych na naszej stronie.

Wyłączenie gwarancji

Strona internetowa i jej zawartość są dostarczane “tak jak jest” i “tak jak są dostępne” bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych. Strona internetowa nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, że treści zawarte na stronie internetowej są dokładne, kompletne, niezawodne lub wolne od błędów. Strona internetowa nie składa również żadnych oświadczeń ani gwarancji, że strona internetowa będzie dostępna lub nieprzerwana, lub że wszelkie wady zostaną naprawione, lub że strona internetowa lub serwer, który ją udostępnia, są wolne od wirusów lub innych szkodliwych komponentów.

W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, strona internetowa zrzeka się wszelkich gwarancji, w tym, ale nie wyłącznie, gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu oraz nienaruszania praw własności. Strona internetowa nie gwarantuje, że jakiekolwiek informacje lub porady uzyskane za pośrednictwem strony internetowej będą dokładne, obiektywne lub wiarygodne, ani że jakiekolwiek uzyskane porady lub informacje spełnią Państwa oczekiwania.

Strona internetowa nie gwarantuje, nie popiera, nie udziela gwarancji ani nie przyjmuje odpowiedzialności za żaden produkt lub usługę reklamowaną lub oferowaną (na przykład przez osobę trzecią) za pośrednictwem strony internetowej lub jakiejkolwiek strony internetowej lub usługi, do której prowadzą hiperłącza, a strona internetowa nie będzie stroną ani w żaden sposób nie będzie monitorować transakcji pomiędzy Państwem a dostawcami produktów lub usług będącymi osobami trzecimi.

Nie zrekompensujemy Państwu żadnych strat, które mogą Państwo ponieść w wyniku:

 • jakiegokolwiek błędu, który popełnimy w treściach zawartych na naszych stronach internetowych;
 • niedostępności lub braku możliwości dostępu do jakiejkolwiek części naszych stron internetowych;
 • korzystania przez Państwa ze strony internetowej jakiejkolwiek organizacji, do której mają Państwo dostęp z naszych stron internetowych (łącznie z zakupami od tej organizacji oraz wykorzystaniem przez nią danych osobowych, które Państwo jej przekazali)
 • pobieranie jakichkolwiek materiałów z naszych stron internetowych;
 • treści dodanych do naszych stron internetowych przez osoby korzystające z naszych usług interaktywnych; oraz
 • niedokładne informacje o cenach, w tym wszelkie prognozy cenowe.

Oczywiście nie wykluczamy odpowiedzialności, którą możemy ponieść w mało prawdopodobnym przypadku, gdybyśmy dopuścili się oszustwa lub zaniedbania, w wyniku czego doznali Państwo dyskomfortu lub negatywnego wpływu na swoje życie lub pracę.

Odszkodowanie

Zgadzają się Państwo zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności stronę internetową, jej filie i ich dyrektorów, urzędników, pracowników i agentów przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, kosztami, zobowiązaniami i wydatkami (w tym między innymi przed uzasadnionymi honorariami adwokackimi) wynikającymi z lub związanymi z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej, naruszeniem przez Państwa niniejszych Warunków użytkowania lub naruszeniem przez Państwa jakichkolwiek praw innych osób.

Wyjaśnienie odpowiedzialności użytkownika za zabezpieczenie strony internetowej w określonych sytuacjach

Jako użytkownik naszej strony internetowej dostarczający recenzje i oceny, zgadzają się Państwo zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności naszą stronę internetową i jej podmioty stowarzyszone, urzędników, agentów i pracowników z tytułu wszelkich roszczeń, szkód, kosztów i wydatków (w tym uzasadnionych kosztów adwokackich) wynikających z korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej lub naruszenia przez Państwa niniejszych Warunków korzystania.

Przyjmują Państwo do wiadomości i zgadzają się, że ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z naszej strony internetowej oraz za wszelkie treści, które Państwo przesyłają, publikują lub przekazują za pośrednictwem naszej strony internetowej. Ponadto potwierdzają Państwo i zgadzają się, że nie będą Państwo wykorzystywać naszej strony internetowej do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem lub zabronionych, w tym między innymi do:

 1. Zamieszczania lub przekazywania jakichkolwiek treści, które są niezgodne z prawem, szkodliwe, stanowiące groźbę, obraźliwe, nękające, zniesławiające, wulgarne, obsceniczne, oszczercze, naruszające prywatność innych osób lub w inny sposób niedopuszczalne;
 2. Wykorzystywanie naszej strony internetowej do podszywania się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot, lub fałszywe podawanie lub inne wprowadzanie w błąd co do Państwa powiązań z osobą lub podmiotem;
 3. Zakłócanie lub przerywanie działania naszej strony internetowej lub serwerów lub sieci połączonych z naszą stroną internetową;
 4. Gromadzenie lub przechowywanie danych osobowych innych użytkowników bez ich wyraźnej zgody;
 5. Próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej strony internetowej lub którejkolwiek z usług, kont, systemów komputerowych lub sieci połączonych z naszą stroną internetową;
 6. Wykorzystywanie naszej strony internetowej do prowadzenia jakiejkolwiek działalności komercyjnej, takiej jak reklama lub sprzedaż towarów lub usług, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzają się Państwo bronić, zabezpieczać i chronić naszą stronę internetową i jej podmioty stowarzyszone, urzędników, agentów i pracowników przed wszelkimi zobowiązaniami, kosztami i wydatkami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników, związanymi z naruszeniem niniejszych Warunków Użytkowania przez Państwa lub Państwa upoważnionych użytkowników lub z korzystaniem przez Państwa z naszej strony internetowej.

Należy pamiętać, że nasza strona internetowa zastrzega sobie prawo, na własny koszt, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli nad wszelkimi sprawami, które w innym przypadku podlegają odszkodowaniu przez Państwa. W takich przypadkach zgadzają się Państwo na współpracę z naszą stroną internetową w zakresie wymaganym do obrony takich spraw.

Wypowiedzenie

Strona internetowa zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia użytkownikowi dostępu do strony lub do którejkolwiek z jej funkcji w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, w tym między innymi z powodu naruszenia przez użytkownika niniejszych warunków użytkowania. W przypadku wypowiedzenia, wszystkie wyłączenia, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności określone w niniejszych warunkach użytkowania pozostają w mocy.

Strona może również, według własnego uznania, w każdej chwili i bez uprzedzenia usunąć ze strony dowolne treści lub materiały przesłane przez użytkowników. Strona internetowa nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnego użytkownika ani osób trzecich z tytułu zakończenia dostępu lub usunięcia treści.

Po wypowiedzeniu użytkownik musi natychmiast zaprzestać wszelkiego korzystania ze strony internetowej i wszelkich jej funkcji. Wszelkie postanowienia niniejszych warunków użytkowania, które ze względu na swój charakter powinny przetrwać wypowiedzenie, pozostają w pełnej mocy po wypowiedzeniu, w tym m.in. postanowienia dotyczące własności, wyłączenia gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

Wyjaśnienie okoliczności, w których konto użytkownika może zostać zlikwidowane

Strona internetowa zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika bez uprzedniego powiadomienia, jeżeli naruszy on którykolwiek z warunków użytkowania lub zaangażuje się w jakiekolwiek działania, które mogłyby być szkodliwe dla strony internetowej lub jej użytkowników. Następujące działania mogą prowadzić do usunięcia konta:

 1. Każde naruszenie wytycznych dotyczących odpowiedniego zachowania na stronie internetowej
 2. Jakiekolwiek naruszenie zakazanych działań określonych w Warunkach korzystania z serwisu
 3. Wszelkie próby włamania, zakłócenia lub manipulowania stroną internetową lub jej systemami
 4. Wszelkie próby zaangażowania się w działalność oszukańczą na stronie internetowej
 5. Próba zaangażowania się w nielegalną działalność na stronie internetowej
 6. Próba podania nieprawdziwych informacji na stronie internetowej
 7. Wszelkie próby angażowania się w działania, które mogłyby zaszkodzić reputacji strony lub jej użytkowników

W przypadku likwidacji konta, użytkownik traci dostęp do wszystkich treści i usług świadczonych przez stronę. Strona zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko każdemu użytkownikowi, którego działania doprowadziły do usunięcia konta.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsza sekcja określa prawo właściwe i jurysdykcję, które będą miały zastosowanie do wszelkich sporów prawnych związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Korzystając ze strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na te warunki.

 1. Prawo właściwe: Niniejsze warunki użytkowania podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w Bułgarii.
 2. Jurysdykcja: Wszelkie działania prawne lub postępowania wynikające z lub związane z niniejszymi Warunkami Korzystania lub korzystaniem ze strony internetowej będą rozpatrywane przez sądy właściwe dla Bułgarii, a strony niniejszym poddają się wyłącznej jurysdykcji tych sądów dla celów wszelkich takich działań lub postępowań.
 3. Zrzeczenie się procesu sądowego: Każda ze stron niniejszym zrzeka się prawa do rozprawy sądowej z udziałem ławy przysięgłych w jakimkolwiek postępowaniu sądowym wynikającym lub związanym z niniejszymi Warunkami Korzystania z Witryny lub korzystaniem z niej.
 4. Rozdzielność: Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za nieważne, nielegalne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, taka nieważność, nielegalność lub niewykonalność nie będzie miała wpływu na pozostałe postanowienia niniejszych Warunków użytkowania, a niniejsze Warunki użytkowania będą interpretowane tak, jakby takie nieważne, nielegalne lub niewykonalne postanowienie nigdy nie zostało w nich zawarte.
 5. Całość umowy: Niniejsze Warunki Użytkowania stanowią całość umowy pomiędzy użytkownikiem a stroną internetową w odniesieniu do korzystania ze strony internetowej i zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoczesne komunikaty i propozycje, zarówno ustne, jak i pisemne, pomiędzy użytkownikiem a stroną internetową w odniesieniu do korzystania ze strony internetowej.
 6. Modyfikacja: Strona internetowa zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia niniejszych Warunków Użytkowania w dowolnym momencie. Użytkownik jest odpowiedzialny za okresowe sprawdzanie niniejszych Warunków Użytkowania pod kątem ewentualnych zmian. Dalsze korzystanie ze strony internetowej przez użytkownika po wprowadzeniu zmian w niniejszych Warunkach Użytkowania oznacza akceptację tych zmian.

Wyjaśnienie prawa, któremu podlegają Warunki Użytkowania. Jurysdykcja

Warunki korzystania z niniejszej strony internetowej podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w Bułgarii. Korzystając z tej strony internetowej, zgadzają się Państwo, że wszelkie spory wynikające z lub związane z Warunkami korzystania z tej strony internetowej będą rozstrzygane przez sądy znajdujące się w Bułgarii. Jeżeli którekolwiek z postanowień Warunków Korzystania z Witryny okaże się nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.

Wszelkie spory prawne lub roszczenia wynikające z korzystania z naszej strony internetowej będą rozstrzygane zgodnie z prawem bułgarskim, bez względu na zasady kolizji prawa. Użytkownicy zgadzają się, że wszelkie działania prawne wynikające lub związane z niniejszymi warunkami użytkowania lub korzystaniem z naszej strony internetowej muszą być podejmowane przed sądami w Bułgarii. Poprzez dostęp lub korzystanie z naszej strony internetowej, użytkownicy zgadzają się poddać osobistej jurysdykcji sądów znajdujących się w Bułgarii w celu rozpatrzenia wszelkich takich roszczeń lub sporów.

Zmiany warunków korzystania z serwisu

Wyjaśnienie prawa do zmiany Warunków Korzystania z Serwisu

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków Użytkowania w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie zmiany wchodzą w życie natychmiast po umieszczeniu ich na stronie internetowej, a Państwo zgadzają się na ich przestrzeganie. Obowiązkiem Państwa jest okresowe przeglądanie niniejszych Warunków Korzystania z Witryny w celu uzyskania informacji o wszelkich zmianach. Dalsze korzystanie z witryny internetowej po wprowadzeniu zmian w Warunkach użytkowania oznacza akceptację zmienionych Warunków użytkowania.

Możemy również, według własnego uznania, dodawać, usuwać lub modyfikować niektóre lub wszystkie funkcje strony internetowej w dowolnym czasie bez powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Państwa ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestanie działania strony internetowej lub jakichkolwiek jej funkcji.

Zachęcamy do regularnego sprawdzania Warunków korzystania z witryny pod kątem aktualizacji lub zmian, ponieważ ważne jest, aby byli Państwo poinformowani o wszelkich modyfikacjach, które mogą mieć wpływ na korzystanie z witryny. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z jakimikolwiek zmianami w Warunkach Korzystania, jedynym środkiem zaradczym jest zaprzestanie korzystania ze strony internetowej.

Powiadomienie o zmianach

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków Użytkowania w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Obowiązkiem Państwa jest okresowe sprawdzanie niniejszych Warunków Użytkowania pod kątem zmian. Dalsze korzystanie ze strony internetowej po wprowadzeniu zmian oznacza wiążącą akceptację tych zmian. Jeżeli jakakolwiek zmiana niniejszych Warunków użytkowania jest dla Państwa nie do przyjęcia, muszą Państwo niezwłocznie:

 • zaprzestać wszelkiego dostępu do strony internetowej;
 • zaprzestać korzystania ze strony internetowej;
 • usunąć wszystkie treści pobrane przez Państwa ze strony internetowej.

Różne

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z nich lub z nimi związane (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają prawu Bułgarii i są interpretowane zgodnie z nim, bez uwzględnienia zasad dotyczących konfliktu prawa.

Uzyskując dostęp do tej strony internetowej lub korzystając z niej, zgadzają się Państwo, że wszelkie działania prawne lub postępowania pomiędzy Państwem a nami związane z niniejszymi Warunkami użytkowania będą prowadzone wyłącznie w sądach zlokalizowanych w Bułgarii. Niniejszym zrzekają się Państwo prawa do powoływania się na doktrynę forum non conveniens lub podobne doktryny, lub do sprzeciwu wobec miejsca siedziby w odniesieniu do jakiegokolwiek postępowania wszczętego w tych sądach.

Rozstrzyganie sporów

W przypadku jakiegokolwiek sporu pomiędzy Państwem a właścicielami lub przedstawicielami strony internetowej, zobowiązują się Państwo w pierwszej kolejności skontaktować z zespołem obsługi klienta strony internetowej w celu podjęcia próby polubownego rozwiązania sporu. Jeżeli spór nie może być rozwiązany poprzez obsługę klienta, zgadzają się Państwo na poddanie sporu wiążącemu arbitrażowi zgodnie z zasadami stowarzyszenia arbitrażowego wyznaczonego przez stronę internetową.

Zgadzają się Państwo również na to, że każde postępowanie arbitrażowe będzie ograniczone do sporu pomiędzy Państwem a nami i nie będzie obejmowało żadnych roszczeń ani kontrowersji dotyczących innych stron, chyba że są one stroną niezbędną do rozstrzygnięcia sporu. Decyzja arbitra będzie ostateczna i wiążąca dla wszystkich stron, a wyrok w sprawie orzeczenia wydanego przez arbitra może zostać wydany w dowolnym sądzie mającym jurysdykcję.

Ponadto zgadzają się Państwo, że wszelkie powództwa wynikające z lub związane ze stroną internetową muszą zostać wszczęte w ciągu trzech (3) miesięcy od powstania przyczyny powództwa, w przeciwnym razie takie powództwo zostanie trwale przedawnione.

Całość umowy

Niniejsze Warunki użytkowania stanowią całość porozumienia pomiędzy Państwem a nami w sprawie strony internetowej w odniesieniu do korzystania ze strony internetowej i jej usług oraz zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoczesne komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, pomiędzy Państwem a nami w sprawie strony internetowej. Jakiekolwiek zrzeczenie się któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania będzie skuteczne tylko wtedy, gdy zostanie sporządzone na piśmie i podpisane przez przedstawicieli strony internetowej.

Język pierwotny

Jeżeli mogliśmy udostępnić Państwu tłumaczenie angielskiej wersji językowej strony lub funkcjonalności strony, to zgadzają się Państwo, że tłumaczenie jest udostępnione tylko dla Państwa wygody i że angielska wersja językowa Warunków będzie regulować Państwa stosunki z nami. W przypadku sprzeczności pomiędzy wersją angielską a jej tłumaczeniem na inny język, pierwszeństwo ma wersja angielska.

Rozdzielność postanowień

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, wówczas takie postanowienie zostanie uznane za wyłączone z niniejszych Warunków i nie będzie miało wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień.

To postanowienie gwarantuje, że jeżeli jakakolwiek część Warunków Korzystania z Serwisu zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, nie będzie to miało wpływu na wykonalność pozostałych postanowień. Dzięki temu pozostałe postanowienia mogą być nadal egzekwowane w formie, w jakiej zostały napisane.

Zrzeczenie się praw

Jeżeli nie będziemy egzekwować jakiejkolwiek części niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu, nie oznacza to, że rezygnujemy z jakichkolwiek praw. Możemy nadal egzekwować niniejsze Warunki korzystania w późniejszym czasie.